LOGICAL MANAGEMENT BLOG                                  Over het logisch managen van marketing en andere business problemen                                                         

Inhoud: 1. Principes met verwijzing naar artikels of boeken                              2. Praktijkvoorbeelden 

Op zoek naar principes en voorbeelden van logisch management: omgaan met contradicties, dilemma's, paradoxen, enz. 

Marketing evolueert elke dag, maar sommige basisprincipes blijven gewoon altijd bestaan. Eén daarvan is dat elke marketinginspanning niet alleen een meerwaarde voor de klant moet zijn, maar minstens ook een waarde voor het bedrijf/merk en als het even kan liefst zelfs ook een meerwaarde. Er moet met andere woorden in ieder geval een aanvaardbare...

In 2013 schreef ik een artikel in Business Horizons, met de titel "Limits to growing customer value: Being squeezed between the past and the future". Veel van de inzichten en aanbevelingen daarin zijn nog steeds superactueel en een belangrijke uitdaging voor merken vandaag. Ook bij Tesla zie je dat met hun recente "aanzienlijke" prijskortingen. Of...

Contradictie of niet? Onderzoek toont aan hoe klanten anders reageren, afhankelijk van het feit of een computer of een medemens over hun lot beslist. Klanten voelen zich goed bij een bedrijf wanneer diens vertegenwoordigers beslissingen in hun voordeel nemen, zoals bv. het goedkeuren van hun leningsaanvraag. Maar wanneer een (AI/computergestuurd)...