LOGICAL MANAGEMENT BLOG                                  Over het logisch managen van marketing en andere business problemen                                                         

Inhoud: 1. Principes met verwijzing naar artikels of boeken                              2. Praktijkvoorbeelden 

Op zoek naar principes en voorbeelden van logisch management: omgaan met contradicties, dilemma's, paradoxen, enz. 

In 2013 schreef ik een artikel in Business Horizons, met de titel "Limits to growing customer value: Being squeezed between the past and the future". Veel van de inzichten en aanbevelingen daarin zijn nog steeds superactueel en een belangrijke uitdaging voor merken vandaag. Ook bij Tesla zie je dat met hun recente "aanzienlijke" prijskortingen. Of...

Contradictie of niet? Onderzoek toont aan hoe klanten anders reageren, afhankelijk van het feit of een computer of een medemens over hun lot beslist. Klanten voelen zich goed bij een bedrijf wanneer diens vertegenwoordigers beslissingen in hun voordeel nemen, zoals bv. het goedkeuren van hun leningsaanvraag. Maar wanneer een (AI/computergestuurd)...

Business challenge 1 for 2023: We are moving more to a world of brand & consumer paradoxes and that is a major challenge for companies/brands ==> interesting insights from Pamela Danziger's contribution in the following link.

Consistentie, zeg maar de samenhang of het onderling in overeenstemming zijn, is ook in marketing en andere business domeinen essentieel. Heel wat directe of indirecte varianten bestaan op dit woord. Denk maar aan populaire managementbegrippen als alignering en integratie. Op merkniveau kan je bvb. 7 vragen stellen, gebaseerd op het LOGMAN model...

De complexe en snel veranderende omgevingsrealiteit vraagt dat managers moeten denken vanuit verschillende tijdsperspectieven. In eerste instantie moet een manager een eigen strategie ontwikkelen en het tempo van veranderingen bepalen, gebaseerd op de observatie wat hij weet over het verleden en heden ("wat was" en "wat is" filosofie/eerder...

Bedrijven moeten zich bijvoorbeeld bewust zijn van alle mogelijke signalen die door hun consumenten worden gebruikt. De "cognitive maps" (mentale representaties) van consumenten maken vaak deel uit van een meer holistische context, waarin ze worden geconfronteerd met veel complementaire en concurrerende productomgevingen, ervaringen en...