Principe. Logica qua multidisciplinair perspectief

28-12-2022

Bedrijven in de praktijk zijn niet langer een verzameling  van verschillende functionele expertises die men op een natuurlijke manier kan isoleren. Bovendien wordt de omgevingsrealiteit steeds holistischer, waarin met name economische, sociale, technologische, organisatorische .... veranderingen in elkaar verweven zijn. Veel managementproblemen en uitdagingen vragen dan ook om een multidisciplinaire aanpak  (onder andere gebaseerd op artikel  Logman, M. (2007), "Van specialisatie naar integratie in managementonderzoek", Tijdschrift voor Economie en Management, December, 567-588). 

Een vaststelling die 15 jaar later zelfs nog meer opgaat.  

Zo is vandaag de integratie tussen merk- en business model architectuur voor veel bedrijven een enorme uitdaging. Een eigen onderzoek  dat ik deed in 2021 laat zien dat merkmanagement en business modeling gezien moeten worden als disciplines die sterk met elkaar verweven zijn. 

Het onderzoek vind je terug in het volgende artikel:

Logman M. (2021), "The interplay between brand and business model architectures: A conceptual grid", Marketing Intelligence &Planning, 39 (8), 1005-1023.

Het leidde ook tot een matrix die betere alignering op dat vlak moet toelaten. In die zin draagt ​​het bij aan een managementschool van denken die meer integrerend en problematiserend is en die beter omgaat met de complexe en dynamische realiteit van vandaag. De matrix  die in het artikel wordt voorgesteld, maakt het mogelijk om verschillende keuzes op het gebied van een merk- en business model architectuur te verkennen en te aligneren. Het laat onder andere zien dat mogelijke aligeneringsproblemen opgelost kunnen worden door merken en/of bedrijfsmodellen te "scheiden" als op zichzelf staande eenheden. Bijvoorbeeld niet alle submerken kunnen worden geïntegreerd in een bestaand business model. Het kan soms vragen om een nieuwe laag in het business model of zelfs een nieuw apart businessmodel. Dit en veel meer komt aan bod in het geciteerde artikel.