Principe. Consistentie, een 'kernbegrip' in logisch denken en handelen

29-12-2022

Consistentie, zeg maar de samenhang of het onderling in overeenstemming zijn, is ook in marketing en andere business domeinen essentieel. Heel wat directe of indirecte varianten bestaan op dit woord. Denk maar aan populaire managementbegrippen als alignering en integratie. Op merkniveau kan je bvb. 7 vragen stellen, gebaseerd op het LOGMAN model in brand management :

a. Is er een logische consistentie tussen de marketingmixinstrumenten van de onderneming/het merk?

b. Worden de 'brand drivers' (relevante en onderscheidende klantwaardeaspecten) van de onderneming/het merk door de afnemers gepercipieerd zoals de onderneming het zou willen?

c. Zijn de 'brand drivers' van de onderneming/het merk (zoals door de afnemers gepercipieerd) in overeenstemming met de vereisten van de afnemers?

d. Worden de concurrentie, markt en omgeving door de afnemers gepercipieerd zoals de onderneming het zou willen?

e. Is er een logische consistentie tussen de marketingmixinstrumenten en de 'brand drivers' die door de onderneming gebruikt worden om verschillende afnemerssegmenten te bereiken?

f. Is er een logische consistentie tussen de doelstellingen die geformuleerd zijn bij de vier verschillende perspectieven (financieel, afnemers-, proces- en doelgroepperspectief)?

g. Is er een logische consistentie tussen de doelstellingen over de tijd?

 Bronnen:

- Logman, M (2004), "The LOGMAN model: a logical brand management model", Journal of Product & Brand Management, Vol.13, no.2, 94-104

- Logman , M.(2007), "Logical brand management in a dynamic context of growth and innovation", Journal of Product & Brand Management,  Vol. 16, no. 4, 257-268.

- Logman, M (2022). Marketingplan. De kunst van het in- en uitzoomen, Garant, 228 pps. 

Een ander voorbeeld is de integratie tussen merk- en business model architectuur (zie principe ==> logica qua multidisciplinair perspectief).

Die consistentie vraagt ook steeds meer om een meerhandigheid, waarbij managers en bedrijven steeds meer moeten denken in termen van "EN" ipv enkel "OF", bv. vandaag moet je innovator en kostenleider zijn (onder andere gebaseerd op:  Logman, M. (2009), "The dynamics towards multiple strategic options: A conceptual approach", The open business journal, 2, 108-111.)